1   /   1  

Неходжкинови лимфоми
Неходжкиновите лимфоми (НХЛ) са злокачествени лимфопролиферативни заболявания, произхождащи от мутирала лимфоидна клетка.
Остра лимфобластна левкемия
Острата лимфобластна левкемия е вид левкемия или рак на кръвта, при който се наблюдава повишено количество на лимфобласти в кръвта.
Хронична миелогенна левкемия (ХМЛ)
Хроничната миелолевкоза е миелопролиферативно заболяване. Миелопролиферативните заболявания са злокачествени заболявания, на миелоидните стволови клетки (клетки
СПИН - Синдром на придобитата имунна недостатъчност
Синдромът на придобитата имунна недостатъчност е едно от най-опасните вирусни заболявания, познати на човечеството досега.
Хронични хепатити
Хроничният хепатит е дифузно възпаление на черния дроб, което продължава повече от 6 месеца.
      1   /   1  

  •  | 
  • 1