Терапевтични области

 

Този раздел е свързан с основните терапевтични области, в които оперира Анджелини Фарма България ЕООД. Всеки раздел съдържа информация за заболявания и лекарства в областта на:

  • Биотехнологии и Онкология
  • Психиатрия и Неврология
  • Гинекология и Урология
  • Обезболяване и Хондропротекция
  • Пулмология и УНГ
  • Орална хигиена
  • Дерматология
  • Настинка и грип
  • ХИВ/СПИН