Защо да изберете Анджелини

 

Мисията на Анджелини е да бъде близо до хората, задоволявайки ежедневните им нужди с ефективни, надеждни и висококачествени продукти, широко разпространени и достъпни, осигуряващи постоянно и осезаемо благополучие. Нейната цел е ясна: да бъде естественият избор за здравословен живот. 

 

За да се постигнем нашата мисия, ние постоянно търсим най-добрите таланти, хора, които знаят как да работят в екип и при които се проявяват инициативност, гъвкавост и ентусиазъм. Хора, които са прагматични и в състояние да работят за целите си.

 

Работата за Анджелини означава принадлежност към силна бинес общност, където индивидуалните умения, способности и опит са оценени и поощрявани. Анджелини се стреми да привлича  във всички сектори и държави, в които Анджелини Групата оперира, мотивирани хора, които са отворени към иновациите и имат необходимите качества за постигане на високи резултати.