СелекцияПроцесът на подбор в Angelini започва с ясно дефиниране на отговорностите и личностни характеристики  най-добри (най-подходящи) за позицията, след което продължава с разглеждане на получените формуляи за кандидатстване, и селектиране на най-подходящите  потенциалните кандидати.С тях се провеждат поредица от индивидуални интервюта, като се започне с отдел Човешки ресурси и последвани от интервюта с ръководителите на отдели, за които са избира кандидат.