Финансов резултат

Групата Анджелини развива широкообхватен бизнес в Италия и в чужбина, с повече от 30 фирми и около 6000 души и има консолидиран годишен оборот от около 1.600 милиона €.

 

СЕКТОР ПРИХОДИ 2016 (милиона €)
Фарма 837
Лична хигиена 508
Машини 198
Парфюмерия 106
Винопроизводство 22
Други 6