Финансов резултат

Групата Анджелини развива широкообхватен бизнес в Италия и в чужбина, с повече от 30 фирми и около 6000 души и има консолидиран годишен оборот от около 1.600 милиона €.

 

СЕКТОР ПРИХОДИ 2018 (милиона €)
Фарма 54%
Лична хигиена 28%
Машини 9%
Парфюмерия 7%
Винопроизводство 2%