Обществени инициативи

Анджелини е напълно наясно, че задължението на фармацевтичните компании е не само да изследват, проучват, произвеждат и предлагат лекарства и продукти необходими за здравето и благоденствието на хората, но и да работят заедно с организации и органи ангажирани със социална дейност, за подобряване и повишаване качеството на живота на всички хора и най-вече на най-уязвимите и лишени от преимущества.

Фондация Анджелини е основана по волята на Франческо Анджелини, Президент на едноименната група, лидер в секторите на здравеопазването и благосъстоянието. Основната цел на Фондацията е да прави хората по-щастливи чрез установяване на многоизмерно благосъстояние. В тази рамка мисията на Фондацията Анджелини е да играе активна роля в обществото, помагайки на най-слабите категории от населението като малките деца и хората в напреднала възраст, чрез едновременното подобряване и усъвършенстване на социални звена  като болници, училища, университети и фирми.

Дейността на Фондацията е насочена към проучването и установяването на елементите и отношенията, които биха могли да допринесат за подобряване благосъстоянието във всички форми, като едновременно с това е инвестирала и в надеждни образователни проекти и обучения, насочени към бъдещите поколения. Фондация Анджелини дълбоко вярва, че днес единствено научните изследвания и образованието могат да бъдат двигателите на едно по-щастливо, ориентирано към хората бъдеще.

От 2014 г. Фондация Анджелини подкрепя La Scuola Angelini - Imparare fa bene (Училище Анджелини– ученето е благо), проект в сътрудничество с CONI, спонсорирано от Италианското сдружение по педиатрия. Проектът насърчава развиването на болнични училища с цел допринасяне за пълноценния растеж и образованието на хоспитализираните деца.