Дайте своя принос употребата на лекарства да стане по-безопасна като съобщавате подозирани нежелани реакции

 Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) стартира онлайн кампания. В периода 20-24 ноември 2017 г. ИАЛ провежда онлайн кампания за популяризиране на съобщаването на подозирани нежелани реакции на лекарствата.

Важната роля на майчиното мляко и кърменето

Кърменето е един от най-ефективните начини за повишаване на детската преживяемост и поддържане на добро здраве в детската възраст.

Хроничната Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ)

Хроничната обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) е състояние на прогресираща обструкция на въздухоносните пътища, възникващо в хода и като резултат на заболяванията хроничен бронхит, емфизем или комбинацията от двете.

Първи признаци на деменция

Вярно е, че деменция засяга предимно възрастните хора, но това не е нормален признак за стареене.

Информационни материали

От тук можете да свалите цялото портфолио на групата Анджелини